2KSupport

Lista zmian w aktualizacji: 27.07.2017

Obserwuj

 ss_cf53258cb8c4d283e52cf8dce3edf8656f83adc6.600x338.jpg

 

Aktualizacja „Lato 2017” gry Civilization VI jest już dostępna dla graczy korzystających z systemu Windows, a wkrótce trafi też na komputery Mac oraz system Linux. Wśród wielu zmian znalazła się funkcja, o którą prosiło wielu graczy: przycisk pozwalający ponownie wygenerować mapę, korzystając z ustawień bieżącej mapy, oraz możliwość zapisania konfiguracji rozgrywki w celu użycia jej podczas kolejnych rozgrywek. Aktualizacja wprowadza też zmiany kosztów dzielnic, zmiany związane z wybranymi cywilizacjami oraz ostrzeżenie, gdy twoje miasta mogą zbombardować pobliskie wrogie jednostki. Pełną listę zmian prezentujemy poniżej:

 

NOWOŚCI:

 

 • Dodano przycisk pozwalający zrestartować bieżącą mapę.
 • Dodano możliwość zapisania konfiguracji rozgrywki w celu użycia jej podczas kolejnych rozgrywek.

 

OGÓLNE ZMIANY BALANSU:

 

 • Obniżono koszt dzielnicy z akweduktem o 30%, a kanalizacji o 50%.
  • Obniżono koszt wszystkich pozostałych dzielnic o 10%.
  • Zwiększono zniżkę na wszystkie te dzielnice, których masz mniej, z 25% do 40%.
 • Zwiększono koszt budowli dzielnic o 10% (poza budowlami dzielnicy z aerodromem) oraz wzrost kosztu kolejnych osadników o 50%.
 • Obniżono koszt wszystkich szpiegów o 25%.
 • Od teraz Wiszące Ogrody zapewniają +2 do obszarów mieszkalnych miastu, w którym zostały wzniesione.
 • Od teraz mury zapewniają turystykę i nie wymagają utrzymywania.
 • Od teraz tarany i wieże oblężnicze są ulepszane do medyków. Nie można już atakować nimi miast z obroną miejską.
 • James, architekt St. George otrzymuje dodatkowy punkt potencjału.
 • Zaktualizowano premię monarchii do średniowiecznych murów, której opis brzmi od teraz następująco: +50% do produkcji budowli obronnych. +1 do obszarów mieszkalnych za każdy poziom muru.
 • Od teraz głoszący wiarę eliminuje 75% istniejącego nacisku innych religii w wybranym mieście, a nie 100%.
 • Od teraz przymusowy pobór jest odblokowywany wraz z opracowaniem eksploracji, a podbój rdzennej ludności z opracowaniem kolonializmu.
 • Zwiększono siłę ataku przeciwlotniczego wszystkich dysponujących nią jednostek o 5. Zwiększono siłę ataku przeciwlotniczego niszczyciela tak, by odpowiadała innym jednostkom z jego ery.
 • Wprowadzono zmiany w balansie łuczników (+10 do kosztu) i strzelców rydwanowych maryannu (-20 do kosztu, siła bojowa +2, siła ataku dystansowego +2).
 • Zwiększono koszt naprawy zewnętrznych umocnień miasta.

 

ZMIANY BALANSU DOTYCZĄCE CYWILIZACJI:

 

 • Norwegia
  • Grom z północy zyskuje 50% do produkcji morskich jednostek walczących w zwarciu.
  • Kościół klepkowy zyskuje 1 punkt produkcji ze wszystkich wodnych zasobów w mieście.
 • Hiszpania
  • Zmieniono wielkość premii do złota z handlu międzynarodowego zapewnianej przez umiejętność cywilizacji „flota skarbów” z +4 na +6.
  • Misja: zwiększono premię do nauki za sąsiedztwo kampusu z +1 do +2.
 • Zmniejszono leczenie Scytii z 50 do 30.
 • Kongo: 50% więcej punktów wielkiego człowieka zamiast ich podwojenia.
 • Gracja: Otrzymują emisariusza za każdym razem, gdy wzniosą dzielnicę akropolu.
 • Latająca eskadra Katarzyny: od teraz otrzymuje szpiega, gdy po odkryciu technologii zamków zyska możliwości wyszkolenia dodatkowego szpiega.

 

GENEROWANIE MAPY:

 

 • Od teraz aluminium może pojawić się na równinie.
 • Ulepszono generowanie jeziora.
 • Zaktualizowano generowanie dodatkowych i strategicznych zasobów morskich.
 • Od teraz na mapach typu „morze śródlądowe” pojawiają się rzeki.

 

ULEPSZENIA INTERFEJSU:

 

 • Dodano powiadomienie o zablokowaniu tury, gdy jedno z miast może przeprowadzić atak dystansowy.
 • Wprowadzono wiele ulepszeń interfejsu podglądu walki.
 • Od teraz Civilopedia podaje liczbę szpiegów/emisariuszy zapewnianych przez ideę.
 • Dodano wyświetlanie wieloturowych ścieżek ruchu po ponownym wybraniu jednostki.
 • Do raportów wywiadowczych dotyczących miast-państw dodano zakładkę stosunków, na której wyświetlana jest informacja o wojnach prowadzonych przez dane miasto-państwo.
 • Od teraz do modyfikacji wartości związanych z pozycjami umowy wykorzystywane jest wyskakujące okno.
 • Dodano dialog przywódcy do darów i żądań.
 • Scenariusze nie wyświetlają już zewnętrznych okien interfejsu.
 • Od teraz raporty zawierają informację o wielkich dziełach, sąsiedztwie i dzielnicach.
 • Od teraz okno wyboru szlaku handlowego automatycznie zaznacza poprzednio ukończony szlak.
 • Dodatkowe ulepszenia okna wyboru szlaku handlowego.

 

ULEPSZENIA DYPLOMACJI:

 

 • Dodano podpowiedzi wyjaśniające, dlaczego możesz lub nie możesz wypowiedzieć poszczególnych typów wojen lub podjąć określonego działania dyplomatycznego.
 • Dodano pytanie z potwierdzeniem potępienia.
 • Zmiany związane z wojną wyzwoleńczą
  • Od teraz wyzwolenie miasta może nastąpić nawet wówczas, gdy gracz otrzymał miasto w ramach umowy (np. w przypadku propozycji pokoju). 
  • Naprawiono błąd, przez który grający Persją nie widzieli informacji o przekazaniu lub zwróceniu miasta znajdującego się na ekranie propozycji pokoju.
  • Od teraz po wyzwoleniu miasta-państwa wojska gracza są wyrzucane jedynie z pól sąsiadujących z miastem, a nie z całego należącego do niego terytorium.

 

ZMIANY W SI:

 

 • Ulepszono zdolność SI do przenoszenia wielkich dzieł w celu uzyskania premii tematycznej.
 • Od teraz SI lepiej radzi sobie z atakami z powietrza.
  • Od teraz bombowce atakują w pierwszej kolejności dzielnice, następnie ulepszenia i dopiero na końcu jednostki.
  • Od teraz myśliwce będą preferowały atakowanie innych jednostek powietrznych.
 • Zwiększono chęć plądrowania miast.
 • Ulepszono planowanie miast, uwzględniając premie za sąsiedztwo.
 • Od teraz podczas ataku na miasto SI będzie skupiała ataki swoich jednostek na najgroźniejszych przeciwnikach.
 • Naprawiono błąd, przez który SI zawyżała wartość żądanej daniny.
 • Zmieniono poziom akceptacji ambasad tak, by odpowiadał poziomowi akceptacji delegacji.
 • SI odrzuci propozycję gracza, z którym nie ma przyjaznych stosunków, lub zaakceptuje, gdy stosunki są neutralne lub przyjazne i nie ma innych przeciwwskazań.
 • Podczas rozpatrywania warunków umów SI zaznaczy elementy, które są niemożliwe do zaakceptowania bez względu na cenę, i poinformuje o tym gracza.
 • Zwiększono zdolność SI do wykorzystywania miast-państw (wykraczającą poza korzyści płynące z bycia suzerenem).
 • Od teraz gdy gracz zbliża się do zwycięstwa, SI staje się mniej przyjazna i zaczyna działać agresywniej.

 

GRA WIELOOSOBOWA:

 

 • Zwiększono stabilność działania gry po wystąpieniu błędu przy próbie dołączenia do rozgrywki wieloosobowej.
 • Usunięto niepotrzebną migrację gospodarza przy opuszczaniu rozgrywki LAN.
 • Naprawiono sporadyczne zawieszanie się gry podczas wojen w trybie z dynamicznym czasem tur.
 • Wprowadzono wiele drobnych poprawek interfejsu i stabilności.

 

NAPRAWIONE PROBLEMY:

 

 • Naprawiono błąd, przez który podpowiedź pola była wyświetlana, gdy tego nie chcieliśmy.
 • Od teraz inne jednostki nie mogą znajdować się w formacji eskortowej zrzutu spadochronowego.
 • Naprawiono liczne błędy związane z walką powietrzną.
 • Naprawiono sztandary miast, które nie reagowały na wydarzenia zmieniające wielkość populacji.
 • Od teraz obozy barbarzyńców będą aktualizowane wraz z przechodzeniem do kolejnych epok.
 • Naprawiono błąd, przez który splądrowane ulepszenia na zawsze traciły swoje premie panteonu.
 • Poprawiono sposób obliczania kosztów naprawy dzielnicy. Od teraz uwzględniana jest zarówno szybkości gry, jak i początkowa epoka. Koszt naprawy nie przekroczy 25% kosztu wybudowania nowej dzielnicy danego typu.
 • Naprawiono zdolność Aleksandra o nazwie „Na koniec świata”, dzięki czemu leczenie uruchamiane jest tylko wtedy, gdy w mieście znajduje się UKOŃCZONY cud.
 • Od teraz cuda uszkodzone bronią jądrową powinny być naprawialne.
 • Ataki na wybrzeżu mogą być wykorzystywane do badania wiosek plemiennych.
 • Naprawiono błędy w podsumowaniach na ekranie raportów.
 • Naprawiono też inne problemy.

 

INNE:

 

 • Dodano nową oprawę graficzną pustynnych gór.

 

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk