Garantie en retourzendingen

BY Permanently deleted user

PUBLISHED:

UPDATED:

Wat is jullie garantie- en retourbeleid?

BEPERKTE GARANTIE. Eigenaar garandeert dat de originele opslagmedia met de software erop geen defecten bevatten in het materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende negentig (90) dagen na de aankoopdatum op uw bon. Als u om welke reden dan ook defecten vindt in de opslagmedia, of als u de SOFTWARE niet kunt installeren op uw apparaat, kunt u de SOFTWARE en alle BIJBEHORENDE MATERIALEN terugbrengen naar het verkooppunt en krijgt u uw geld terug. Deze beperkte garantie is niet van toepassing als u de SOFTWARE per ongeluk of expres heeft beschadigd.

TEGEMOETKOMINGEN. Uw exclusieve tegemoetkoming, en de volledige aansprakelijkheid van de eigenaar, betreft (i) vervanging van de originele opslagmedia die de SOFTWARE bevatten of (ii) een volledige terugbetaling van het bedrag dat is betaald voor deze SOFTWARE. Door de verzegelde verpakking van de SOFTWARE of BIJBEHORENDE MATERIALEN te openen, installeren en/of anderzijds te gebruiken, ziet u af van alle mogelijke gerechtelijke tegemoetkomingen. Tegemoetkomingen waar u niet vanaf kunt zien, draagt u hierbij over aan de Eigenaar of worden overgedragen zodra ze beschikbaar zijn.

VRIJWARINGSVERKLARINGEN. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERBOVEN IS BESCHREVEN, BIEDT DE EIGENAAR GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MONDELING OF GESCHREVEN, BETREFFENDE DE PRODUCTEN OF EEN ONDERDEEL DAARVAN. ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES DIE WORDEN OPGELEGD DOOR DE TOEPASBARE WETTEN WORDEN BEPERKT IN DE VOLLEDIGE MATE DIE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN EN DOOR DE DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE. DE EIGENAAR IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE KWALITEIT OF DE PRESTATIE VAN DE SOFTWARE OF MEEGELEVERDE MATERIALEN EN BIEDT GEEN GARANTIES, MET UITZONDERING VAN WAT HIERBOVEN STAAT BESCHREVEN. DE EIGENAAR STAAT NIET GARANT VOOR DE FUNCTIES VAN DE SOFTWARE OF BIJBEHORENDE MATERIALEN EN GARANDEERT NIET DAT DEZE VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN OF DAT DE SOFTWARE HET ALTIJD DOET, VRIJ IS VAN FOUTEN OF DAT PROBLEMEN WORDEN OPGELOST. DE EIGENAAR GARANDEERT DE WERKING VAN DE SOFTWARE NIET INDIEN ER MEERDERE GEBRUIKERS GEBRUIK VAN MAKEN.

MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VAN EIGENAAR, ZIJN DEALERS, DISTRIBUTEURS, DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN, CONTRACTHOUDERS OF GELIEERDE BEDRIJVEN VERANDEREN NIETS AAN DEZE GARANTIE EN KUNNEN DEZE NIET VERLENGEN OF UITBREIDEN. U KUNT ZICH NIET VERLATEN OP DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN.

IN SOMMIGE STATEN MAG DE DUUR VAN EEN BEPERKTE GARANTIE NIET WORDEN INGEPERKT. MOGELIJK IS BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN EN U HEBT MOGELIJK NOG ANDERE RECHTEN DIE VAN STAAT TOT STAAT KUNNEN VERSCHILLEN.