[NBA 2K ALGEMENE INFO] GEDRAGSCODE VOOR NBA 2K-SPELERS

BY Colleen

PUBLISHED:

UPDATED:

2K neemt het gedrag van spelers en eerlijkheid erg serieus. NBA 2K-spelers die zich schuldig maken aan schadelijk gedrag, cheaten of andere handelingen om een oneerlijk voordeel te behalen, halen de kwaliteit van de game omlaag en verpesten de algehele ervaring voor de rest van de community.

Om de veiligheid van elk lid van de NBA 2K-community te garanderen, zal NBA 2K het gedrag van spelers zowel binnen als buiten de game actief monitoren. 2K-spelers die de Servicevoorwaarden en/of deze Gedragscode voor spelers schenden, kunnen te maken krijgen met corrigerende maatregelen, variërend van een eerste waarschuwing of tijdelijke schorsing tot een accountbeëindiging.

Verboden gedrag dat onderhevig is aan corrigerende maatregelen omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:

  • Het kopen van virtuele valuta (VV) van niet-geautoriseerde externe verkopers/websites
  • Het farmen en verkopen van VV (met inbegrip van het opzetten van meerdere accounts om valuta over te dragen en/of te verzamelen)
  • Kopen, verkopen of overdragen van MyTeam Punten (MTP) naar of van andere spelers of account
  • Het farmen en verkopen van MTP (met inbegrip van het opzetten van meerdere accounts om valuta over te dragen en/of te verzamelen)
  • Het kopen, verkopen of anderszins overdragen van NBA 2K-accounts aan andere gebruikers
  • Het promoten van niet-geautoriseerde VC/MTP-verkopen*
  • Het bouwen of gebruiken van bots, in welke vorm dan ook
  • Het hacken, of het doen van pogingen daartoe, van NBA 2K, in welke vorm dan ook
  • 'Boosting' Frauduleus de voortgang van gebruikers wijzigen door samen te werken met andere gebruikers om de resultaten van online games te bepalen.

* Het promoten van niet-geautoriseerde VV/MTP-verkopen verwijst naar elke actie die een Speler onderneemt om de bekendheid of de betrokkenheid te vergroten voor een VV- of MTP-aanbieding of -promotie die niet duidelijk en expliciet is geautoriseerd door 2K of Take-Two. Elke speler die de niet-geautoriseerde verkoop van VV/MTP promoot, krijgt te maken met corrigerende maatregelen.

Ga voor de volledige Servicevoorwaarden naar www.take2games.com/eula of www.take2games.com/legal