Gwarancja i zwroty

BY Permanently deleted user

PUBLISHED:

UPDATED:

Jak wyglądają gwarancja oraz zwroty?

OGRANICZONA GWARANCJA. Właściciel gwarantuje, że oryginalny nośnik danych zawierający to OPROGRAMOWANIE nie posiada żadnych wad produkcyjnych i będzie działać w normalnych warunkach przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu wyznaczonej przez paragon. Jeśli znajdą Państwo jakiekolwiek wady produkcyjne na nośniku lub nie są Państwo w stanie zainstalować OPROGRAMOWANIA na komputerze stacjonarnym lub przenośnym, mogą Państwo zwrócić OPROGRAMOWANIE ze wszystkimi MATERIAŁAMI DODATKOWYMI do miejsca zakupu, by otrzymać zwrot zapłaconej sumy. Ta ograniczona gwarancja jest nieważna, jeśli OPROGRAMOWANIE zostanie uszkodzone wskutek wypadku lub zaniedbania.

ROZWIĄZANIA. W ramach gwarancji Właściciel zobowiązuje się wyłącznie do (i) wymiany uszkodzonego nośnika danych wraz ze znajdującym się na nim OPROGRAMOWANIEM lub do (ii) zwrotu całej sumy zapłaconej za to OPROGRAMOWANIE. Otwierając opakowanie, instalując czy w jakikolwiek inny sposób używając OPROGRAMOWANIA lub MATERIAŁÓW DODATKOWYCH, zrzekają się Państwo jakichkolwiek innych rozwiązań, jakie przysługują Państwu na mocy prawa w przypadku uszkodzonego produktu. Wszelkie rozwiązania, których nie mogą się Państwo zrzec, przepisują Państwo natychmiast albo w momencie ich pojawienia się na Właściciela.

INFORMACJE O GWARANCJI. POZA UDZIELONĄ POWYŻEJ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ WŁAŚCICIEL NIE UDZIELA WZGLĘDEM TEGO PRODUKTU CZY JAKICHKOLWIEK JEGO CZĘŚCI ŻADNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, USTNYCH CZY PISEMNYCH. WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE NARZUCONE PRZEZ PRAWO SĄ W MAKSYMALNYM STOPNIU OGRANICZONE I UDZIELANE WYŁĄCZNIE NA CZAS TRWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. WŁAŚCICIEL NIE ZAPEWNIA I NIE GWARANTUJE JAKOŚCI CZY SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ DOŁĄCZONYCH DO NIEGO MATERIAŁÓW DODATKOWYCH POZA PRZEDSTAWIONĄ POWYŻEJ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ.

WŁAŚCICIEL NIE TWIERDZI I NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE I DOŁĄCZONE DO NIEGO MATERIAŁY DODATKOWE SPEŁNIĄ PAŃSTWA POTRZEBY LUB ŻE BĘDĄ NIEUSTANNIE DZIAŁAĆ, NIE BĘDĄ ZAWIERAĆ BŁĘDÓW LUB ŻE JAKIEKOLWIEK USTERKI ZOSTANĄ POPRAWIONE. WŁAŚCICIEL NIE TWIERDZI, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ W ŚRODOWISKU DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW.

ŻADNE USTNE CZY PISEMNE INFORMACJE LUB RADY UDZIELONE PRZEZ WŁAŚCICIELA, JEGO SPRZEDAWCÓW, DYSTRYBUTORÓW, DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, WYKONAWCÓW CZY PARTNERÓW NIE MOGĄ UDZIELIĆ INNEJ GWARANCJI LUB ROZSZERZYĆ ZAKRESU NINIEJSZEJ. NIE MOGĄ PAŃSTWO POLEGAĆ NA PRZEKAZANYCH W TEN SPOSÓB INFORMACJACH CZY RADACH.

NIEKTÓRE KRAJE NIE POZWALAJĄ OGRANICZAĆ CZASU TRWANIA DOMNIEMANEJ GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE LIMITY MOGĄ PAŃSTWA NIE DOTYCZYĆ. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA ZAPEWNIA PAŃSTWU PEWNE PRAWA. MOGĄ PAŃSTWO POSIADAĆ W ZWIĄZKU Z TYM PRODUKTEM DODATKOWE PRAWA, CO ZALEŻY OD PAŃSTWA KRAJU.