Jak mam dołączyć plik DXDiag i msinfo z mojego PC?

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie